NovaBench Crack 2019 to program do testowania komponentów dla systemu Windows. Są one na przykład podzielone; testy GPU obliczają test obejmują renderowanie i obsługę GPU. Testy nie polegają na tym, że złożone testy dysków koncentrują się na szybkościach napędu i ...